VI Época - 5

TELE MARQUETIN TRABALLO

Continuamos esta semana coa segunda parte da entrevista a Montse Otero, militante da CGT e delegada en Atento Coruña. Podes reler a primeira parte da entrevista para seguir o fío. Se a primeira parte desta entrevista Montse explicábanos o pasado más inmediato, nesta segunda achegámonos, quizais, ao futuro. Compre prestarlle atención, pois ademais de falar do telemarquetin, podemos identificar moitas semellanzas con outros sectores e traballos, como o teu!, meu compa. A semana pasada Montse falábanos dos salarios de miseria e a precariedade en xeral das condicións laborais, da feminización e a dificultade da conciliación do laboral cos deberes persoais cara as nosas persoas máis achegadas. A tolemia dos horarios impredicibles. A insalubridade do lugar de traballo. O cada vez mais forte acoso empresarial e as súas consecuencias na saúde mental do traballador. E do medo, o medo que sementan os equipos directivos…o medo, as sancións, os despidos. Así a todo, Montse fálanos de como contestar, de como resistir e de como loitar. Fixérono no principio do Estado de Alarma, onde os traballadores de Atento Coruña non permitiron que se desprezara a súa saúde. Unha loita que non da descanso como foi o ERTE fraudulento que Atento presentou coa desvergoña, usura e inhumanidade de motivalo no coronavirus.

Escoita compa a Montse, escoita o que pode estar por vir, le atentamente… vaiámonos preparando, pode ser unha oportunidade de reforzarnos e recuperar brazos e cerebros para o sindicalismo combativo…É agora compa.

Si, naquel momento o teletraballo semellaba un xeito efectivo de minimizar a pandemia. De feito vos o defendiades e o estado de alarma tamén o defendía. Quizais todo estaba a punto para poñer en marcha unha nova formula do traballo, unha nova relación laboral, precisamente o teletraballo. A xulgar pola vosa experiencia, que nos agarda á clase traballadora se xeneralizase o teletraballo?

Pois creo que o teletraballo, se como parece se xeneraliza a partir de esta crise, vai supoñer moitos cambios para os que non estamos preparadxs desde a clase traballadora. Para empezar, as relacións laborais cambian completamente, o illamento vai facer que a loita obreira teña que recompoñerse e para eso necesitaremos tempo e ideas… Os conflitos laborais co teletraballo teñen outra forma de xurdir e de desenvolverse, pero a mobilización é moito máis complicada.

Por outra parte, entendemos que os riscos laborais psicosociais aumentarán inevitablemente, non só polo illamento social e do resto da plantilla, senón tamén porque durante a pandemia o teletraballo leva consigo os cuidados de menores ou maiores dependentes, que nos venden como compatibles pero que na práctica non é posible sin que se sacrifique a saúde en moitos casos…

Ademais, polo de agora todo é beneficio para as empresas: cedémoslle un espazo na nosa casa, mobiliario, medios técnicos… mentres, aforran electricidade, limpeza, uso de equipos informáticos…

E un aspecto fundamental que afecta ao teletraballo no noso sector, é que vai completamente en contra do obxectivo para o que foi concibido: como unha forma de poder conciliar a vida laboral e personal, de forma que se podían organizar horarios e tarefas á conveniencia do/a traballador/a, para que permitise optimizar o tempo dedicado ao traballo sen ter que cumprir horarios estritos. Pois ben, no sector do contact center eso non pode suceder: neste caso o único que se despraza e o posto de traballo, que pasa a estar no noso domicilio, pero sen embargo temos que facer o noso horario coma no centro de traballo, cos minutos totais de conexión e de tempo de descansos controlados polo sistema informático coma sempre. Por eso, cando se nos di que o teletraballo permite a conciliación familiar e laboral, quitándose a empresa calquera responsabilidade en permitir esa conciliación, temos que rechazar de forma contundente a idea e deixar claro que é tan imposible coidar na casa, mentres traballamos, coma o sería coidar a familiares no centro de traballo.

En resumen, temos que prepararnos para afrontar moitos cambios se as cousas se manteñen así moito tempo.

Claro, nunha casa calquera de unha traballadora para poder prestar atención ao teletraballo tería practicamente que estar soa ou botar á xente da casa mentres estase traballando, non? Penso que non hai unha regulación do teletraballo, non sei si isto é bo ou malo. De habela, que aspectos tería que regular para que protexa aos traballadores da súa situación de indefensión?

Efectivamente, sobre lo primero que comentas, en una casa normal de una persona que trabaja en telemarketing, si no vive sola la situación es muy complicada. En muchos casos se para la vida de la casa, o de la familia, o el teletrabajo ocupa la casa (además, en este trabajo se molesta más que en otros porque toda la jornada la dedicamos a estar hablando).

Sobre si sería bueno que hubiera o no una regulación, no lo tenemos claro. Lo que sí parece es que a largo plazo las empresas van a querer utilizarlo ya no como una medida de prevención por la situación en la que nos encontramos, sino como otra modalidad de trabajo, y por el momento le encontramos más inconvenientes que ventajas.

Por ahora, no tenemos comunicación directa con las compañeras y compañeros para difundir información sindical. Mientras esperamos noticias de Inspección de Trabajo, la empresa está ganando mucho tiempo en el que mantiene ese aislamiento. Aunque los derechos deben ser los mismos en la modalidad de teletrabajo, no hay una regulación específica sobre derechos sindicales.

También tendría que estar regulado el derecho a la formación, que durante estos meses se está pasando por alto.

Otra cosa importante sería la compensación económica por los recursos propios que se ponen a disposición de la empresa, el espacio físico que se le cede en nuestras casas y los gastos que genera a lxs trabajadorxs, También la protección efectiva de la seguridad y la salud, de tal forma que se confirmen las condiciones físicas, ambientales y ergonómicas en las que cada persona trabaja a distancia, y se pongan los medios y herramientas necesarios para cambiar aquellas condiciones que supongan riesgos para la salud.

Y se me ocurre también que tendría que regular un compromiso real de las empresas para fomentar la conciliación de la vida personal y laboral, entendiendo que el teletrabajo en sí, y más en este sector, no favorece en absoluto la conciliación sino que en muchos casos, por las propias características de las viviendas y del trabajo, la dificulta.

E xa para finalizar. Cales son as principais loitas de CGT en Atento? Que pode ofrecer CGT aos traballadores do telemarketin para que melloren as súas condicións?

En cuanto a las luchas actuales en Atento, llevamos unos años en los que (aunque no nos gusta reconocerlo) nos dedicamos al sindicalismo de resistencia. Los ataques de la empresa son tan constantes, siempre dirigidos a precarizar más nuestras condiciones laborales, que las victorias que hemos conseguido los últimos años solo nos llevan a mantener la situación previa y se basan en defendernos, no en conseguir más derechos. Decimos que intentamos hacer un sindicalismo combativo que convierta el lema «ni un paso atrás» en una lucha real y efectiva, porque estamos en una época en la que cada cesión a la empresa, por pequeña que parezca, representa un paso atrás en nuestras condiciones laborales y una pérdida de derechos que no podremos recuperar fácilmente. Y relacionado con esto, también es parte fundamental de nuestro discurso sindical algo que repetimos mucho en el centro de trabajo: que solo firmamos acuerdos si son para mejorar. Esto es importante en Atento, que siempre que plantea la posibilidad de un acuerdo a los sindicatos, lleva implícita (o explícita a veces) la intención de que cedamos derechos, y suele tener sindicatos que defienden las posturas de la empresa con la excusa del mal menor. Al final, este tipo de conflictos tan recurrentes en la empresa son los que hacen que las compañeras se inclinen hacia uno de los dos bandos «sindicales»: el de los sindicatos pactistas, que aceptan chantajes y amenazas, y el de la CGT, que solo acepta mejoras.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *